Wat is Social Return?????

Social return, ook wel SROI genoemd, is een contracteis om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Bij social return gaat het erom dat investeringen die bedrijven (overheid, semi-overheid en commerciële organisaties) doen, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst opleveren: social return.

Social return verschilt sterk per opdrachtgever. Bijna alle grote steden zoals Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven, etc. hebben hun eigen social return beleid. Daarnaast is er ook een landelijk Social Return beleid van Pianoo. Bij aanbestedingen is het vooral interessant wat het doel van de opdrachtgever is met haar social return beleid.

Dit doen zij door het opnemen van sociale voorwaarden in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Opdrachtnemers worden gevraagd een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of het vakmanschap door het bieden van leer/werkplaatsen en of stageplekken.

In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen die vallen onder de doelgroep social return(SROI). Vaak denkt men aan iemand met een arbeidsbeperking maar het is iedereen die langer dan 1 maand werkloos is. Een gigantische groep met veel potentieel.

Social Return kan de opdrachtnemer zelf invullen of door uitbesteden. Zo hebben bijna alle grote steden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, een voorkeur voor Sociale Ondernemingen.

Hieronder een kort filmpje(1 minuut) over social return(SROI);

Waarom Social Return?

Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is Social Return?

Met Social Return creëren we werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Social Return is er op gericht om personen met een grote(re) aftand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit zijn onder andere personen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen. Per instantie en aanbesteding kan het sterk verschillen.

VOORBEELDEN?
Ja gelukkig zijn er heel veel voorbeelden dat social return juist kansen geeft voor bedrijven om processen beter in te richten, hun MVO beleid zichtbaar te maken maar vooral een kostenvoordeel te behalen. Met deze website willen we laten zien wat er allemaal wel kan!

Kijk bij best practices naar voorbeelden zoals GreenFox Social Return waarin social return juist een besparing heeft opgeleverd of naar nieuws waarin de laatste ontwikkelingen worden bijgehouden mbt social return.
Verder zijn er ook gespecialiseerde bedrijven zoals GreenFox Social Return die u kunnen ondersteunen bij de invulling van uw social return verplichting of u social return advies geven.

Aanbesteding met social return?

Social return verschilt sterk per opdrachtgever. Hoe weet je nou wat de opdrachtgever precies wil? Wat wil de opdrachtgever bereiken met haar social return. Verdiep je daarom goed in de opdrachtgever, haar doel en het beleid alvorens te gaan schrijven.  Zie ook het filmpje: