Vragen over Social Return

Wat is social return?
Social return betekent het maken van een afspraak in aanbestedingen om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen. Mocht u een aanbesteding hebben met een Social Return verplichting dan verwijzen wij u graag door naar GreenFox Social Return.

Waarom social return?
Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen, waarbij het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor welke aanbesteding geldt social return?
Bij elke aanbesteding voor werken en diensten kan social return gelden. Wij zien met name dat boven € 200.000 social return wordt meegenomen in de aanbesteding. Het vertrekpunt is om bij deze aanbestedingen gemiddeld 5% van de aanneemsom, of 10% van de loonsom in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid.

Kan de gemeente een boete opleggen als er niet wordt voldaan aan de Social return?
Een gemeente kan dit zeker. Dit zal niet het vertrekpunt zijn maar het gebeurd nu al.

Moeten er altijd mensen worden aangenomen?
Nee, u kunt ook gespecialiseerde partijen daarvoor betrekken. Zie ook best practices.

Maakt social return de opdracht juist niet duurder?
Nee, er zijn talloze voorbeelden waarin social return juist een besparing opleverde. Zie ook best practices.

Wie verzorgt de begeleiding van de social return medewerkers?
U bent zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de medewerkers tenzij u een gespecialiseerde partij, bijvoorbeeld een social enterprise, de opdracht heeft gegeven. U kunt ook externe begeleiding zoeken.

Wie behoren tot de doelgroep van social return?
Het gaat om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn minimaal 3 maanden werkloos en staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente. Dit gaat om mensen die vallen onder de Participatiewet en om degenen die gebruik maken van de WSW-, WGA-/WIA-/WAO-, Wajong- of NUG-regeling. Ook voortijdig schoolverlaters behoren tot de doelgroep. In specifieke projecten (specifieke arrangementen) kunnen ook andere groepen als doelgroep worden opgenomen.

Wat heeft u aan social return?
Door invulling te geven aan social return creëert u niet alleen een MVO beleid maar als u het goed doet kunt u ook flink in kosten besparen. Door werkzaamheden zo in te richten waardoor de kwaliteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal worden benut. Er zijn voorbeelden waarin kostenreducties van 30% eenvoudig zijn te realiseren. Zie ook best practices.