Best practices social return

Social Return optimaal benutten

Heeft u een Social Return Verplichting? Dan bent u bij ons aan het goede adres. deBesteEHBOdoos is in het bezit van het PSO 30+ keurmerk. Wij werken uitsluitend met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij bieden hen een vaste arbeidsplaats.

Zie DeBesteEHBOdoos

greenfox-social-return-klein

GreenFox Social Return – Onafhankelijk advies

Ondersteuning nodig bij Social Return? GreenFox Social Return werkt landelijk voor diverse opdrachtgevers. Van complete aanbestedingen tot aan alle aanverwante werkzaamheden. Denk hierbij aan werving en selectie, schrijven van de social return paragraaf, social return administratie, begeleiding, monitoring, etc.
De medewerkers komen bij GreenFox in dienst en worden gedetacheerd bij de opdrachtgever.
Alle voordelen van Social Return nu onder 1 dak.
Zie ook de website van GreenFox Social Return

Sociale-zaken

Sociale Zaken – Marktplaats voor sociaal verantwoord inkopen

Op deze website vindt u een overzicht bij wie u sociaal verantwoord kunt inkopen in Amsterdam. Daarnaast vindt u inspiratie om efficiënt en effectief invulling te geven aan uw MVO-beleid of uw social return verplichting.

Diverse prachtige voorbeelden om een passende invulling te geven aan social return.
Zoals;
Pantar Catering
GreenFox Social Return

Print
Meten is weten. Daarom PSO Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. Doel is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij. De PSO stimuleert (meer) organisaties om hier aantoonbaar aan bij te dragen. Dat betekent dat zij (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk helpen. Bovendien toetst de PSO of dit op kwalitatief goede wijze gebeurt.

Zie ook youtube

Whitepaper social return
Whitepaper van Facility Management Nederland

In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe social return verplichtingen in de praktijk worden opgenomen in contracten voor aanbestedingen. Hierbij komen de valkuilen aan bod vanuit opdrachtgevers en geven we advies over hoe het beter kan. Daarnaast krijgt u praktijkvoorbeelden van de invulling van social return door JACOBS DOUWE EGBERTS NL (JDE) als opdrachtnemer.

Download de whitepaper

Social Return kansen in aanbestedingen

Inclusief aanbevelingen voor opdrachtgevers
Social return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’. Het heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen, bijvoorbeeld Wajongers. Overheden op alle niveaus nemen bij inkopen en aanbestedingen boven een orderwaarde van 250.000 euro social return als contractvoorwaarde op. Op die manier worden er extra werk(ervarings)plekken gecreëerd.

Valkuilen, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden
In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe social return verplichtingen in de praktijk worden opgenomen in contracten voor aanbestedingen. Hierbij komen de valkuilen aan bod vanuit opdrachtgevers en geven we advies over hoe het beter kan. Daarnaast krijgt u praktijkvoorbeelden van de invulling van social return door JACOBS DOUWE EGBERTS NL (JDE) als opdrachtnemer.

Logo-gemeente-Amsterdam

Ondersteuning van Sociale Firma’s

Sociale firma’s creëren arbeidsplekken voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking en bieden dagbesteding voor kwetsbare groepen. Daarmee zijn sociale firma’s belangrijke partners voor een van de grootste uitdagingen waar Amsterdam voor staat. De gemeente Amsterdam waardeert dit en komt deze firma’s extra tegemoet met het ondersteuningsbeleid sociale firma’s.
Vier actielijnen ondersteuningsbeleid

Een investeringsfonds
Onder de aandacht brengen van diensten en producten bij de gemeente
Invulling van Social Return
Begeleiding en advies
Wat is een sociale firma?

Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/ of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarbij:

50% van de totale inkomsten voortkomt uit de verkoop van producten en diensten, niet zijnde dagbestedingsactiviteiten.
30-40% van de medewerkers in de onderneming zijn personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is afhankelijk van de commerciële inkomsten.

Bij 100% commerciële inkomsten is de eis voor het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 30%
Bij 50% commerciële inkomsten is de eis voor het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 40%
Ook startende ondernemers komen in aanmerking als ze aannemelijk kunnen maken binnen 3 jaar aan de definitie van een sociale firma te voldoen.

Sociale firma’s die aan de definitie van de gemeente Amsterdam voldoen komen in aanmerking voor het ondersteuningsbeleid. De gemeente Amsterdam toetst dit aan de hand van een intake formulier.

Zie https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/socialefirmas/