Best practices social return

Zicht op sociale impact, Diversiteit en inclusie en MVOI-thema’s combineren

11-12-2023 | Bron: PIANOo

Social return is niet meer weg te de denken uit publieke inkoop. Kwetsbare groepen krijgen hiermee kansen op de arbeidsmarkt. Maar hoe kun je deze impact meten en monitoren? En wat zijn de kansen en ontwikkelingen voor Diversiteit en Inclusie? En kun je deze sociale thema’s combineren met ‘groene’ thema’s in aanbestedingen? Bekijk de 3 casussen in 3 video’s voor de antwoorden op deze vragen.

Zie hieronder de link

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/videos-zicht-op-sociale-impact-diversiteit-en-inclusie-en-mvoi-themas-combineren?utm_source=nieuwsbrief_pianoo&utm_medium=email&utm_campaign=20231214&utm_term=rvo

Social Return optimaal benutten

Heeft u een Social Return Verplichting? Dan bent u bij ons aan het goede adres. deBesteEHBOdoos is in het bezit van het PSO 30+ keurmerk. Wij werken uitsluitend met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij bieden hen een vaste arbeidsplaats.

Zie DeBesteEHBOdoos

GreenFox Social Return – Advies, beheer en invulling van social return

Ondersteuning nodig bij Social Return? GreenFox Social Return werkt landelijk voor tientallen  opdrachtgevers en beheert en geeft invulling aan honderden contracten. Marktleider op het gebied van social return. Van complete aanbestedingen tot aan alle aanverwante werkzaamheden. Denk hierbij aan werving en selectie, schrijven van de social return paragraaf, social return administratie, begeleiding, monitoring, etc.
De medewerkers komen bij GreenFox in dienst en worden gedetacheerd bij de opdrachtgever.
Alle voordelen van Social Return nu onder 1 dak.
Zie ook de website van GreenFox Social Return

Rijksoverheid start met social return 2.0

Social return 2.0 is een vrijere vorm en kan je op diverse manieren invullen. De uitvoering van social return mag direct of indirect verbonden zijn met de opdracht. Er is geen vast percentage. De aanbestedende dienst bepaalt dit of vraag je uit in een gunningscriteria.

Kiest de aanbestedende dienst niet voor social return 2.0? Dan blijft social return 1.0 van kracht.

Social return 1.0 (klassieke variant): het inzetten van mensen uit de doelgroep voor 5% bij een opdrachtwaarde boven de  €250.000,- en een looptijd langer dan 6 maanden.

Dit betekent extra werk(ervarings)plaatsen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De medewerker wordt ingezet op het uitvoeren van de aanbestede opdracht. Het doel is om deze mensen te laten re-integreren bij de leverancier.

Zie ook https://www.rijksinkoopsamenwerking.nl/inkoop-themas/social-return

Sociale-zaken

Sociale Zaken – Marktplaats voor sociaal verantwoord inkopen

Op deze website vindt u een overzicht bij wie u sociaal verantwoord kunt inkopen in Amsterdam. Daarnaast vindt u inspiratie om efficiënt en effectief invulling te geven aan uw MVO-beleid of uw social return verplichting.

Diverse prachtige voorbeelden om een passende invulling te geven aan social return.
Zoals;
Pantar Catering
GreenFox Social Return

Print
Meten is weten. Daarom PSO Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. Doel is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij. De PSO stimuleert (meer) organisaties om hier aantoonbaar aan bij te dragen. Dat betekent dat zij (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk helpen. Bovendien toetst de PSO of dit op kwalitatief goede wijze gebeurt.

Zie ook youtube

 

Logo-gemeente-Amsterdam

Ondersteuning van Sociale Firma’s

Sociale firma’s creëren arbeidsplekken voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking en bieden dagbesteding voor kwetsbare groepen. Daarmee zijn sociale firma’s belangrijke partners voor een van de grootste uitdagingen waar Amsterdam voor staat. De gemeente Amsterdam waardeert dit en komt deze firma’s extra tegemoet met het ondersteuningsbeleid sociale firma’s.
Vier actielijnen ondersteuningsbeleid

Een investeringsfonds
Onder de aandacht brengen van diensten en producten bij de gemeente
Invulling van Social Return
Begeleiding en advies
Wat is een sociale firma?

Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/ of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarbij:

50% van de totale inkomsten voortkomt uit de verkoop van producten en diensten, niet zijnde dagbestedingsactiviteiten.
30-40% van de medewerkers in de onderneming zijn personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is afhankelijk van de commerciële inkomsten.

Bij 100% commerciële inkomsten is de eis voor het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 30%
Bij 50% commerciële inkomsten is de eis voor het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 40%
Ook startende ondernemers komen in aanmerking als ze aannemelijk kunnen maken binnen 3 jaar aan de definitie van een sociale firma te voldoen.

Sociale firma’s die aan de definitie van de gemeente Amsterdam voldoen komen in aanmerking voor het ondersteuningsbeleid. De gemeente Amsterdam toetst dit aan de hand van een intake formulier.

Zie https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/socialefirmas/